Här får du psykologhjälp online och nära dig

Vi har också
+ Kurser
+ Grupper
+ Självhjälp mm.

För samtalsterapi betalar du per session. Medlemskurser, skattningar mm ingår i medlemskapet.Förmånligt och jätteenkelt!

Räck oss en hand
så hittar vi en terapeut åt dig

Vilken form av terapi söker du?

Första samtalet gratis!

Priser

För 100 – 150 kr/mån får du fri tillgång till alla kurser, elva självskattningar och en diskussionsgrupp. Samtalsterapi ligger på mellan 450 och 1200 kr per session (50 min) beroende på terapeut.

psykiater skriver ut recept

Möt oss online

Våra terapeuter

Alla terapeuter är godkända av socialstyrelsen. De har olika inriktning, kompetens och pris men vi hjälper dig hitta den rätta för dig.

Medlem

Medlemmar som går våra kurser får en bra grund att göra förändringar och arbeta med sig själv. Behöver du hjälp ansluter du lätt en terapeut.

Kurser och program

Kurser och program kan förbereda och fördjupa psykoterapeutisk behandling. Ibland kan det vara tillräckligt för att komma vidare på egen hand utan terapeut.

Första steget till förändring kan vara en stödgrupp

Stödgrupper är för dig som känner behov att möta andra i liknande situation. I grupperna finns minst en psykoterapeut. Hittar du inte en grupp som passar dig, kan du be oss starta den.

Brevterapi

När du skriver, formulerar du tankar och känslor mer grundligt än när du samtalar.

Brevterapi är en effektiv terapiform med bestående resultat.

Läs mer om skrivande som terapiform.

En kurs kan ge dig den skjuts du behöver

Det går att lösa många problem på egen hand. Våra kurser kan ge de insikter du behöver för att hantera en situation, lära dig och komma vidare.