Pågående
Ämne 1 av 0
Pågående

Livsmening

Att uppleva meningslöshet är en känsla av tomhet och vilsenhet. Orostankar och frågor kring vad meningen i livet är kan växa sig starkare och tankarna fastnar i negativa spiraler. Att se livsmening är att lägga märke till det som är omkring oss litet som stort.

Vad är livsmening för dig? Ett skrattande barn? En god kopp te? Ett nytt avsnitt av din favoritserie?

Det här är det sista ämnet i kursen “skuggan av pandemin” och två av de tre kapitlen innefattar formulär som fylls i. Ta tid till reflektion. Att skriva ner våra tankar och registrera våra tankemönster gör dig gott och är en nyckel till att kunna se din mening i livet just nu.