Ofta bråk? Så får du koll på dina konflikter och blir den som löser dem.

Ofta bråk? Så får du koll på dina konflikter och blir den som löser dem.

Ofta bråk hemma eller på jobbet? Får du en roll du inte vill ha men inte kan ta dig ur? Bråkar ni om samma saker om och om igen? I så fall är du antagligen indragen i en dramatriangel.
Dramatriangeln beskriver tre roller som personerna i relationen ofrivilligt växlar mellan: Räddare, förövare och offer. För att ta dig ur dramat behöver du lära dig hantera konflikterna på ett annat sätt.