Fara för liv?Ring 112

När du kontaktar en hjälplinje sker samtalet under tystnadsplikt. Det betyder att det du säger inte förs vidare utan stannar hos den du samtalar med. Du kan också vara anonym och behöver inte säga ditt namn om du inte vill.

Personerna som svarar har varierande utbildning och erfarenhet. Alla har fått utbildning i att ge medmänskligt stöd men det är inte säkert att den du får prata med är en legitimerad psykoterapeut eller psykolog.

Söker du en psykolog eller en psykoterapeut för att gå i samtalsterapi så matchar dig mot en terapeut och kan ofta få första samtalet inom 5 dar. Fyll i formuläret på den här sidan.

MIND hjälplinjer

Självmordslinjen: 90101 (dygnet runt alla dagar)

Föräldratelefon: 020–85 20 00

Äldretelefon: 020–22 22 33

Mind Logotype

Rädda barnens hjälplinje

Save The Children Helpline hjälplinje för barn som talar Arabiska, Dari eller Engelska.

Telefon: 0200–77 88 20

Rädda barnen logotyp

Bris – för dig som är under 18 år.
Telefon: 116 111

Brottsofferjouren – för dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig.
Telefon: 116006

Kvinnofridslinjen – Sweden’s National Women’s Helpline. För dig som utsätts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även för anhöriga och närstående.
Telefon: 020-50 50 50 (dygnet runt).

Manscentrum – för män i kris.
Telefon: 08-643 11 83

Mansjouren i Stockholms län – för män i kris.
Telefon: 08-30 30 20