Uppdaterades den 31 okt 2022.

Godkännande

När du godkänner denna integritetspolicy så godkänner du samtidigt att vi sparar dina data och i de flesta fall kommer att läsa uppgifterna.

Tilläggsvillkor

För de grundläggande villkoren, se fliken Villkor.

Ditt medlemskonto är personligt och deltagande förutsätter att du respekterar att Mentabee är en privat sfär där sekretess gäller. Det innebär att du aldrig får dela, vidarebefordra eller föra vidare privata eller känsliga uppgifter om andra på något sätt. Denna sekretess gäller även efter avlutat medlemskap.

För deltagande krävs:

  • Att du använder ditt riktiga namn.
  • Att du använder ett unik lösenord för inloggning som bara du känner till och som du inte använder på andra webbplatser.
  • Att du aldrig delar dina inloggningsuppgifter med någon annan.
  • Att du förvarar dina inloggningsuppgifter så att ingen obehörig kommer åt dem och loggar ut från webbplatsen när du är klar.
  • Att du aldrig delar känsliga uppgifter, av något slag, med någon annan.
  • Att du inte använder webbplatsen för att marknadsföra egna eller andras produkter eller tjänster.
  • Är du terapeut hos oss med fler än fem klienter måste du använda passkey för inloggningsskydd.

Skulle något av ovanstående villkor inte respekteras förbehåller vi oss rätten att spärra ditt konto utan föregående varning, utan rätt till återbetalning av betalda belopp. Vi kommer också höra av oss till dig för att få kännedom om vad som hänt och varför.

Allt material på webbplatsen såsom kurser, dokument, bilder och så vidare är skyddat enligt lagen om copyright och immaterialla rättigheter. Det innebär att all text, alla bilder och alla koncept, som finns på hemsidan ägs av Mentabee AB och de får därmed inte kopieras, förmedlas eller spridas vidare på något sätt till någon annan person eller annan tredje part.

Integritetspolicy

Mentabee, innefattande både webbplats och de terapeuter och andra medarbetare som är anslutna till oss, röjer aldrig personliga uppgifter såsom efternamn, postadress, telefon, mejladress eller andra uppgifter som vi samlar in, för annan än din personliga terapeut om du har en sådan. Uppgifterna skyddas av socialtjänstlagen och branschens etiska riktlinjer (se nedan).

Etiska riktlinjer

Mentabee AB och de terapeuter som är anslutna till oss följer Psykoterapicentrums etiska riktlinjer för psykoterapeuter och Socialstyrelsens regler och riktlinjer för yrkesverksamma psykoterapeuter och psykologer.

Säkerhetspolicy

Mentabee AB och de terapeuter och andra medarbetare som är anslutna till oss, följer EU:s riktlinjer för lagring och skydd av personuppgifter i enlighet med GDPR, EU:s dataskyddsförordning. Du kan begära fram viss personlig data från denna sida men inte sådana uppgifter som journalförs enligt Socialtjänstlagen, i det fallet behöver du ta kontakt med din behandlare.

Inloggning till din användarpanel och dina personliga uppgifter har obligatorisk tvåfaktorautentisering.

Användarpanel

Du har rätt att avsluta ditt medlemskap när du vill och få din användarpanel och alla dina data raderade. För utdrag eller radering av all personlig data, använd formuläret nedan (ses av inloggad).

Användning av kakor

Information om vår användning av cookies.

Villkor som gäller för Mentabee och användande av denna webbplats.

[cmplz-terms-conditions type=”terms-conditions”]