Bättre på brevterapi

Öppnar i september. Ingår utan kostnad för dig som är klient.

Mentabee · 10 feb 2018

Kursinformation

I brevterapi ägnar man av naturliga skäl mer tid åt att koncentrerat fundera över sin problematik jämfört med traditionell samtalsterapi. Att skriva innebär ju att tänker och formulerar sina tankar, sätter ord på känslor och reflekterar över vad som händer eller inte händer när du prövar nya sätt för att hantera gamla problem.

Skrivandet gör dig mer aktiv i den terapeutiska processen, vilket innebär att brevterapi ofta upplevs som mer intensiv än gängse samtalsterapier. Därför är det bra att ha en översiktlig ”karta” över vad du kan förvänta dig under brevterapin och vilka möjligheter du har att anpassa din förändringstakt till verkliga livet.

Kursinnehåll

Expandera alla
Ämnets innehåll
0% klar 0/1 steg

Kursledare

Mentabee

Kursen har flera olika ledare.

3 Kurser

Ej registrerad
Gratis för medlemmar

Kurs kursinnehåll - dold med css

  • 1 Ämne
  • 1 Lektion
  • 1 Test
  • Kurs Diplom
Click to access the login or register cheese
Copy link
Powered by Social Snap