Skriv dig bättre!

Terapeutiskt skrivande är ett bra sätt att utvecklas som människa på egen hand, där verkan också är långsiktigt bestående.

Terapeutiskt skrivande är ett bra sätt att utvecklas som människa på egen hand, där verkan också är långsiktigt bestående.

Skrivandet fungerar annorlunda jämfört med samtal. Dels formuleras tankarna mer genomtänkt, dels läser man om det man skrivit och kan då se hur man förändrar sitt perspektiv. Processen framåt, att hitta verkliga lösningar blir lättare i takt med att man lär sig mer om sig själv. Tankarnas ältande minskar, man säkrare på vad man vill och det blir lättare att välja riktning.

Kursen är självlärande och gås utan stöd. För dig som är intresserad av att gå i brevterapi är den ett utmärkt komplement.

Denna kurs är under utveckling och släpps den 1 mars 2022.

Från 100kr/mån

kurs kursinnehåll - dold med css

  • 1 Ämne
  • 1 Lektion
  • 1 Prov