Oro Covid-19

Grundläggande kurs i hur du hanterar oro och planerar utan oro för framtiden.

Oro Covid-19 är en kurs på tre veckor i hantering av oroskänslor.

Att känna oro under en pandemi är helt naturligt med tanke på den ovissheterna kring Covid, förändringarna i samhället med växande otryggheten, ensamhet och så vidare.

Oro är naturlig men vi får inte låta den leda våra liv – och de omständigheter som pandemin försatt oss i ger alla anledning att förbättra vår förmåga att hantera oro.

Kursen förebygger

  • Depression
  • Känslor av uppgivenhet och handlingsförlamning
  • Negativa tankemönster
  • Förnekelse och förknippade riskbeteenden

Oro Covid-19 i grupp

För ett tillägg kan du gå kursen tillsammans med högst 9 andra deltagare under tre veckor. Programmet leds av en terapeut och innehåller möten online, sharing, diskussioner och personlig uppmuntran och vägledning. Det ökar dina chanser att nå dina mål och det kommer att vara roligare och mer tillfredsställande att gå kursen. Se fliken grupper för mer information (du behöver ett medlemskonto).

+53 har gått kursen
Från 100kr/mån

kurs kursinnehåll - dold med css

  • 4 Ämnen
  • 18 Lektioner
  • 1 Prov