Stark oro (Covid-19)

Kursen är gratis med koden COVID19.

Känner du en stark oro?  Oavsett om det handlar om oro för en pandemi eller något annat. Det är samma mekanismer i kroppen som aktiveras. Därför har alla som vill förstå sin oro nytta av den här kursen.

Mentabee kursledare · 20 mar 2020

Kursen handlar inte bara om oro över den pandemi som pågår. Oro fungerar på samma sätt oavsett om det är oro för ett virus eller oro över något annat. Det är samma mekanismer som aktiveras och därför har alla som bättre vill förstå sin oro nytta av den här kursen.

Oron kommer inte försvinna efter kursen. Det är inte så oro fungerar. Vi behöver vår oro. Däremot kommer du att se på din oro på ett annat sätt och du kommer få möjligheter hantera den och det kommer ge dig förnyad styrka.

Kursen togs fram i syfte att ge människor möjligheter att hantera sin oro över Covid-19 och Pandemin. Den ovisshet och de förändringar och faror vi utsätts för har lett till att många känner av en påtagligt stark oro. Det är en naturlig och sund reaktion. Pandemin är ett hot som hela världen drabbats av och vi har goda anledningar att vara oroliga.

Men i den här oron ska vi också leva och för det finns all anledning att fräscha upp vår egen förmåga att hantera den oro vi känner. Det är vi själva som ska leda våra liv, inte vår oro och inte heller viruset.

Läkarteam
Det blir lättare att hantera sin oro när man förstår hur den fungerar. Man kan också försöka ta reda på mer om pandemin. Men det hjälper sällan mot oron, även forskare och sjukvårdspersonal är oroliga. Att veta mer om hur din oro fungerar däremot, gör den mer hanterbar.

Ingående ämnen

Kursen är uppbyggd kring tre huvudämnen – vad oro är, verktyg för att hantera oro, och planering för framtiden. Varje ämne innehåller ett antal lektioner med information som varvas med övningar, bilder och enkla tester.

  1. Välkommen
  2. Vad är oro
  3. Vad kan man göra åt sin oro
  4. Framtidsplanering

Kursen motverkar och förebygger

– Depression
– Handlingsförlamning
– Negativa mönster
– Förnekelse

Kursledare

Mentabee kursledare

Kursen har flera olika ledare.

9 Kurser

+58 har gått kursen
Bli medlem
Gratis för alla

Kurs kursinnehåll - dold med css

  • 4 Ämnen
  • 16 Lektioner
  • 4 Tester
  • Kurs Diplom
Click to access the login or register cheese
Copy link
Powered by Social Snap