Proffs på distansmöten

Skapa bättre förutsättningar för att dina onlinemöten ska bli mer naturliga, avspända och fria från stress.

Brevterapi för terapeuter

Brevterapi för terapeuter är en utbildning för dig som är legitimerad psykoterapeut eller psykolog med erfarenhet från klientarbete. Med utgångspunkt från traditionella samtalsburna psykoterapeutiska processer…