Bli medlem i Mentabee

Medlemskap är en bra grund

Visste du att med ett medlemskap ger 20% rabatt på den här kursen? Det är pengar du sparar direkt, men inte bara det:

Medlemskapet ger dig också tillgång till kurser, grupper och skattningar. Du får 200kr rabatt på samtalsterapi med mera.

Är du intresserad av den här kursen, kontakta Tim (Kursansvarig) eller Björn (chef) .

Intresse kommer snabba på öppnandet av gruppen. /Björn