Bli medlem i Mentabee

Medlemskap är en bra grund

Visste du att med ett medlemskap ger 20% rabatt på den här kursen? Det är pengar du sparar direkt, men inte bara det:

Medlemskapet ger dig också tillgång till kurser, grupper och skattningar. Du får 200kr rabatt på samtalsterapi med mera.