Kategorier
1-27 av 35 ord
 • Acceptans

  Acceptans är centralt inom mindfulness som lånat det från buddhismen. Förmåga till acceptans öppnar för möjligheten lära känna sig själv bättre och acceptera att vi inte är perfekta. Det betyder också att vi erkänner att andra kan vara annorlunda och acceptera dem som de är, samtidigt som vi behåller vårt omdöme och månar om vår… Read more

 • ACT

  ACT är en populär metod för psykoterapeutisk behandling med särskilda verktyg för att hantera känslor. Read more

 • Ångestsyndrom

  Återkommande stark ångest som är så svår att kontrollera att man undviker de ångestframkallande situationerna. Read more

 • Anknytningsmönster

  Under barndomen utvecklar vi anknytningsmönster som lägger grunden för relationerna i vuxen ålder. Av fyra typer av anknytningsmönster är tre vanliga. Read more

 • Automatiska tankar

  Automatiska tankar är en kort serie tankar som hjärnan behöver för att reagera snabbt. De ger oss problem om de är negativa eller saknar verklighetsförankring. Read more

 • Beteendeanalys

  Beteendeanalys är en form av terapeutisk bedömning som används inom KBT. Syftet är att ge underlag för att skapa en så hjälpsam behandling som möjligt. Read more

 • Brevterapi

  Brevterapi är en regelbunden brevväxling mellan klient och terapeut som bygger på samma principer som samtalsterapi. Den har flera fördelar men också nackdelar. Read more

 • Cis

  Cis är latin och används för att beskriva personer som identifierar sig med könet de fick vid födseln, man eller kvinna. Cispersoner kan vara heterosexuella, homosexuella, bisexuella, asexuella eller något annat Read more

 • Existentiella tankar

  Existentiella tankar handlar om de stora livsfrågorna. Det är normalt, men är du i en negativ spiral av tankar som du inte tar dig ur själv bör du söka hjälp. Read more

 • Exponering

  Exponering är ett KBT-verktyg som används för att komma tillrätta med hindrande feltolkningar och innebär att gradvis utsätta sig för obehagliga situationer. Read more

 • Fobi

  En fobi är en omotiverat stark rädsla som riktar sig mot något specifikt, till exempel blod, ormar, smuts, flygresor och mycket annat. Read more

 • Fysisk aktivitet på recept

  Fysisk aktivitet på recept kan ordineras av leg. psykolog eller annan legitimerad sjukvårdspersonal. Orsak till receptet kan vara ångest, depression med mera Read more

 • GAD

  GAD är en förkortning av “Generalized Anxiety Syndrom” eller generell ångest. Personer med GAD upplever en daglig stark ångest inför de flesta aktiviteter. Read more

 • Hälsoångest

  Hälsoångest är ett uttryck för när någon är så orolig för vad som händer i kroppen att det påverkar vardagen. Hälsoångest behandlas med KBT. Read more

 • Inre röst

  Vår inre röst hjälper oss förstå omvärlden. En inre röst som grubblar, är överdrivet positiv eller negativ leder till problem. Read more

 • ISDTP

  ISTDP är en form av samtalsbehandling som hjälper klienten att övervinna inre motstånd mot blockerade känslor. Read more

 • Kognitiv konceptualisering

  Kognitiv konceptualisering används i KBT för att hjälpa terapeuten bättre förstå sin klient och ge en snabb hjälpsam behandling. Read more

 • Kognitiv omstrukturering

  Kognitiv omstrukturering är när en person får nya erfarenheter och ny kunskap som ändrar de automatiska tankar som uppstår i en känd situation. Read more

 • Kognitiva schema

  Kognitiva schema kallas de personliga grundantaganden vi gjort om oss själva och världen omkring. De har stor betydelse för självkänsla och självuppfattning. Read more

 • Livskris

  En livskris innebär att tidigare sätt att hantera livet, en viktig relation eller arbetet inte längre fungerar och det kan göra det vårt att tänka klart. Read more

 • Mål

  Mål används för att skapa förändring för oss själva eller vår omvärld. De bör vara konkreta, mätbara och lagom utmanande. Målsättning har både fördelar och risker Read more

 • Motöverföring

  Motöverföring är när en överföring sker under samtalsterapi från terapeut till klient. Det är ett problem om det sker utan att terapeuten märker det. Läs mer… Read more

 • Ortorexi

  Ortorexi är en psykiatrisk diagnos av en ätstörning där personen endast äter mat som anses vara hälsosam. Read more

 • Överföring

  Överföring är en undermedveten respons på en annan person som påverkats av känslor och åsikter man haft i en tidigare relation, ofta en förälder. Read more

 • Panikångest

  Panikångest kallas även panikattack eller ångestattack och brukar behandlas med KBT. Men det kan finnas stort värde att fördjupa och välja en längre terapiform. Read more

 • Posttraumatisk stress

  Posttraumatisk stress innebär att man känslomässigt återupplever en traumatiserande händelse. Behandling sker med LIfespan, EMDR eller Somatic Experience. Read more

 • Projicering

  Projicering innebär att en person eller grupp tillskriver andra sitt eget eller sin grupps synsätt, vilja och känslor. Ofta omedvetet men inte alltid. Read more

Inga ord matchar söktermen