Acceptans

Acceptans är centralt inom mindfulness som lånat begreppet från buddhismen. Förmåga till acceptans öppnar för möjligheten lära känna sig själv grundligare och acceptera att vi inte är perfekta. Det betyder också att vi erkänner och förstår att andra kan vara annorlunda oss själva och acceptera att andra är som de är, samtidigt som vi behåller vårt omdöme och månar om vår egen integritet. Vi kan också förlåta oss själva och andra för misstag.

Acceptans är centralt inom mindfulness som lånat begreppet från buddhismen. Det används även inom KBT- och ACT-terapier. Betydelsen av acceptans kan sammanfattas som “förmåga att omfatta en sann insikt om hur saker och ting verkligen är” – dvs att man förstår och kan ta in det man förstår.

Förmåga till acceptans öppnar för möjligheten lära känna sig själv djupare och acceptera att vi inte är perfekta. Det är viktigt eftersom vi ofta anstränger oss hårt för att på ett eller annat sätt nå det perfekta. På så sätt står acceptans i motsats till ordet “borde” – jag borde – som i grund och botten är ett negativt dömande som baserar sig på jämförelsen mellan hur vi själva egentligen är och de ideal vi har.

Att acceptera andra är ingen skillnad mot att acceptera sig själv: att lägga märke till (vem någon är), acceptera (alla), förstå (varför de är som de är), nyfiket ifrågasätta (för att lära sig mer om dem) och tillåta (ofullkomligheter och misslyckanden). Många av oss har vuxit upp med höga krav. Vi förväntar oss perfektion inte bara av oss själva utan vi projicerar detta även på andra människor.

Ju mer vi kan acceptera oss själva desto lättare har vi att acceptera andra. Motsatt fungerar det däremot inte: Man kan inte att acceptera sig själv genom att acceptera andra. Skulle vi försöka acceptera andra och samtidigt dölja eller trycka undan ilska eller förakt kommer vi oundvikligen projicera det vi trycker undan på andra människor.

Att acceptera andra betyder inte man godkänner dem, inte heller att det är fel att försöka få någon att förändra sig, tycka illa om någon eller sätta gränser mot andra. Det betyder inte heller att man saknar omdömesförmåga.

Att acceptera betyder att vi bekräftar, erkänner och förstår att andra kan vara annorlunda oss själva. Det betyder att vi kan acceptera att andra är som de är samtidigt som vi behåller vårt omdöme och månar om vår egen integritet. Vi kan också förlåta dem för deras misstag.

Acceptans är förmågan att låta det vi inte kan påverka vara som det är.

Läst av 9 personer sen publiceringen (2024-01-05).