ACT

ACT är en populär metod för psykoterapeutisk behandling. ACT-terapi bygger på KBT med särskilda verktyg för att hantera känslor och undvika negativa känsloreaktioner.

Ilska är ett exempel på en känsla som många försöker behärska i förhoppning om att slippa visa den. Men att behärska en stark känsla genom att dölja den får ofta motsatt effekt. Istället för att försvinna ökar den inre känslomässiga stressen och förr eller senare kommer de undertryckta dolda känslorna trigga en reaktion. Stark känslomässig stress leder ofta till en överdriven reaktion och skapar problem både för personen själv och andra. Det gäller oavsett vilken känsla som undertrycks.

ACT står för “Acceptance och Commitment Therapy” som direkt översatt betyder Acceptans- och Åtagandeterapi. Acceptans i ACT är verktyg som används för att lära sig acceptera sina känslor för att inte bygga upp en inre stress. Åtagande handlar om att utveckla alternativa sätt att handla på i olika situationer. Terapi är att lära sig och omsätta detta i sitt liv.

I ACT-terapi arbetar klienten aktivt med sina övergripande värderingar, ökar sin medvetenhet om språkets inverkan och förmåga att hantera starka känslor. KBT med automatiska tankar och situationsanalys är värdefulla komplement, liksom anknytning och anknytningsmönster. Olika tekniker i Mindfulness likaså.

ACT-terapi är en populär metod som är lätt att förstå och utföra och ger bra resultat.

Av Björn Granberg ~ läst av 25 personer sen 12 mars 2023.

Kopiera sidans adress och skicka till en vän eller dela på social media. https://mentabee.se/ordlista/act/
Click to access the login or register cheese