ACT

ACT är en populär metod för psykoterapeutisk behandling. ACT-terapi bygger på KBT med särskilda verktyg för att hantera känslor och undvika negativa känsloreaktioner.

Ilska är ett exempel på en känsla som många försöker behärska i förhoppning om att slippa visa den. Men att behärska en stark känsla genom att dölja den får ofta motsatt effekt. När ilskan nekas utlopp kommer den inre känslomässiga stressen öka och förr eller senare kommer de undertryckta dolda känslorna leda till ett utbrott som en reaktion på en händelse. Känslomässig stress leder ofta till överdrivna reaktioner som skapar problem både för personen själv och andra. Detta exempel handlar om ilska men principen gäller oavsett vilken känsla det är som undertrycks.

ACT står för “Acceptance och Commitment Therapy” som direkt översatt betyder Acceptans- och Åtagandeterapi. Acceptans i ACT är verktyg som används för att lära sig acceptera sina känslor för att inte bygga upp en inre stress. Åtagande handlar om att utveckla alternativa sätt att handla på i olika situationer. Terapi är att lära sig och omsätta detta i sitt liv.

I ACT-terapi arbetar klienten aktivt med sina övergripande värderingar, ökar sin medvetenhet om språkets inverkan och förmåga att hantera starka känslor. KBT med automatiska tankar och situationsanalys är värdefulla komplement, liksom anknytning och anknytningsmönster. Olika tekniker i Mindfulness likaså.

ACT-terapi är en populär metod som är lätt att förstå och utföra och ger bra resultat.

Related Artiklar

Läst av 34 personer sen publiceringen (2023-03-12).