Ångestsyndrom

Ångestsyndrom definieras som återkommande stark ångest som är svår att kontrollera. De vanligaste formerna av ångestsyndrom är Generaliserat ångestsyndrom (GAD), Social ångest och Panikångest.

Ångest är en obehaglig känsla som ibland upplevs som överväldigande. Personer med någon form av ångestsyndrom vänjer sig därför ofta vid att undvika situationer som de vet kan vara ångestframkallande. Undvikandet har en negativ inverkan på sinnesstämning och självkänsla och brukar också leda till problem i det sociala umgänget.

Sju procent av Sveriges befolkning upplever att de har svåra besvär av ångest, oro eller ängslighet. Hur många av dessa som uppfyller kriterierna för ångestsyndrom är dock inte känt.*

Ångestsyndrom går inte över av sig själv och kan fortgå under lång tid. Behandling görs främst med psykoterapi och ofta med gott resultat.

*Källa: Nationella Folkhälsoenkäten

Related Artiklar

Läst av 5 personer sen publiceringen (2023-06-30).