Automatiska tankar

Automatiska tankar är en kort serie tankar som hjärnan behöver för att kunna reagera snabbt. De är livsviktiga men ger oss problem om de är negativa och/eller saknar verklighetsförankring.

Automatiska kommer i alla tänkbara situationer utan vilja eller medveten reflektion. Vi accepterar dem direkt utan faktakoll och tar det de påstår för sant.

En negativa automatisk tanke brukar kallas tankefälla och är en starkt bidragande orsak till dålig självkänsla, självkritik, orimliga prestationskrav, nedstämdhet och depression. När automatiska tankar skapar såna problem är det särskilt angeläget att fånga in och lära sig hantera dem.

Automatiska tankar kan bearbetas med flera olika psykoterapeutiska metoder, bland annat Psykodynamisk psykoterapi eller traumabehandling. Den vanligaste metoden är KBT i vanlig samtalsterapi.

Du kan lära dig hantera automatiska tankar i vår KBT-workshop

Tillägg: Automatiska tankar förväxlas ibland med begreppet “Autopilot”, som används i Mindfulness. Autopilot syftar på de tillfällen när man kan komma på sig själv med att ha utfört en rutinhandling utan att lägga den på minnet. Till exempel om man kör bil och plötsligt blir medveten om att man kört en lång sträcka utan att veta hur man hamnat där. Autopilot har inget att göra med Automatisk tanke, tankemönster eller kognitiva schema.

Related Artiklar

Läst av 81 personer sen publiceringen (2023-03-06).