Beteendeanalys

Beteendeanalys är en form av terapeutisk bedömning som används inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Syftet med beteendeanalysen är att skapa underlag för en så hjälpsam behandling som möjligt. Den är ett också ett stöd som hjälper terapeut och klient att förstå hur klientens problematik uppstod och varför den fortsätter upprepa sig.

Related Artiklar

Läst av 117 personer sen publiceringen (2023-03-06).