Brevterapi

Brevterapi är en regelbunden brevväxling mellan klient och terapeut som bygger på samma principer som samtalsterapi, vanligen psykodynamisk psykoterapi, KBT eller en kombination.

Fördelar med brevterapi jämfört med samtalsterapi är en neurologiskt fördjupad, snabbare bearbetning av klientens problematik. När tankarna samlas inför att skriva ner dem sker ett spontant självreflekterande arbete som dels ökar klientens självkännedomen och dels skapar möjligheter för klienten att själv upptäcka lösningar som annars inte var möjliga att se. Fördelarna med denna självreflekterande process är välkänd för skrivterapi generellt, men får extra kraft i och med att skrivterapin här innehåller reflekterande svar från en psykoterapeut.

Brevens längd är begränsade för att inte bli för omfattande att skriva. Av erfarenhet blir de också lättare att förstå.

Brevväxlingen sker vanligen i varannanveckas takt med en bestämd veckodag för både klient och terapeut att skicka sina brev. Du skriver alltså ett brev varannan vecka och får svar varannan vecka.

Kända nackdelar med brevterapi är att det är en intensiv terapiform som kan vara omvälvande i sig, det finns också få terapeuter som har utbildning i brevterapi.

Är du intresserad av brevterapi, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en brevterapeut.

Related Artiklar

Läst av 32 personer sen publiceringen (2023-05-08).