Fobi

En fobi är en omotiverat stark rädsla som riktar sig mot något specifikt, till exempel blod, ormar, smuts, flygresor och mycket annat.

GAD

GAD är en förkortning av “Generalized Anxiety Syndrom” eller generell ångest. Personer med GAD upplever en daglig stark ångest inför de flesta aktiviteter.

Panikångest

Panikångest kallas även panikattack eller ångestattack och brukar behandlas med KBT. Men det kan finnas stort värde att fördjupa och välja en längre terapiform.