Acceptans

Acceptans är centralt inom mindfulness som lånat det från buddhismen. Förmåga till acceptans öppnar för möjligheten lära känna sig själv bättre och acceptera att vi inte är perfekta. Det betyder också att vi erkänner att andra kan vara annorlunda och acceptera dem som de är, samtidigt som vi behåller vårt omdöme och månar om vår integritet. Vi kan också förlåta oss själva och andra för misstag.