Överföring

Överföring är en undermedveten respons på en annan person som påverkats av känslor och åsikter man haft i en tidigare relation, ofta en förälder.

Projicering

Projicering innebär att en person eller grupp tillskriver andra sitt eget eller sin grupps synsätt, vilja och känslor. Ofta omedvetet men inte alltid.