ACT

ACT är en populär metod för psykoterapeutisk behandling med särskilda verktyg för att hantera känslor.

Brevterapi

Brevterapi är en regelbunden brevväxling mellan klient och terapeut som bygger på samma principer som samtalsterapi. Den har flera fördelar men också nackdelar.

Exponering

Exponering är ett KBT-verktyg som används för att komma tillrätta med hindrande feltolkningar och innebär att gradvis utsätta sig för obehagliga situationer.

ISDTP

ISTDP är en form av samtalsbehandling som hjälper klienten att övervinna inre motstånd mot blockerade känslor.

Mål

Mål används för att skapa förändring för oss själva eller vår omvärld. De bör vara konkreta, mätbara och lagom utmanande. Målsättning har både fördelar och risker

Skuggmål

Skuggmål är personliga mål som sätts parallellt med övergripande mål och fungerar som en psykologisk försäkring mot den mentala risken målsättning för med sig.

Tankefälla

En tankefälla är en serie automatiska tankar som inte har med verkligheten att göra och inte är hjälpsamma för oss. Vanliga tankefällor är…