Existentiella tankar

Existentiella tankar handlar om vår existens – varför vi finns till? Det leder till de stora existentiella frågorna: Vad händer när vi dör? Hur vill jag leva? Vem är jag? Vad är kärlek? Vad vill jag uppnå med mitt liv? Varför är vi här och vad är meningen med livet?

Existentiella tankar väcks gärna när vår självbild kommer i gungning, ofta när vi går från en livsfas till en annan. Till exempel om en relation tar slut, när barnen flyttar ut, någon dör, om vi drabbas av sjukdom, olycka eller om en snabb förändring sker i samhället.

De existentiella tankarna berör oss på ett djupt och fundamentalt plan och därför har vi dem också med oss under hela livet. Filosofer har som yrke att ställa existentiella frågor och försöka besvara dem, medan författare och diktare hjälper till med tolkningar som vi kan reflektera över.

Normalt är existentiella tankar inget att känna oro över eller något man behöver söka hjälp för. Ett undantag är om du skulle märka att du hamnar i en negativ spiral av tankar och känslor som du inte tar dig ur på egen hand. Sök då hjälp av en terapeut!

Related Artiklar

Läst av 121 personer sen publiceringen (2023-03-04).