Exponering

Exponering, eller ERP (Exposure and Response Prevention) som är det egentliga namnet, är ett KBT-verktyg som används för att komma tillrätta med hindrande feltolkningar och innebär att klienten gradvis utsätter sig för obehagliga situationer.

Exponering används ofta vid behandling av ångest, fobier, ätstörningar och är en vanlig metod vid behandling av OCD. Exponering utnyttjar en process som kallas Habituering, helt enkelt att man vänjer sig när man utsätts för något upprepade gånger på ett tryggt sätt.

Genom att successivt utsättas för det som triggar ångesten eller tvångssyndromen lär sig klienten att det är mer uthärdligt än de förväntade sig, de lär sig också att de klarar mer än de trodde utan att behöva ta till tvång eller få ångest.

En person som exempelvis är rädd för att åka tunnelbana närmar sig själva åkandet stegvis på ett tryggt sätt. Samtidigt får personen lära sig tekniker för att förekomma de problematiska sätten att hantera ångesten som uppstår (response prevention) så att de kan vänja sig vid att stå ut med triggern (åka tunnelbana) utan att ta till dem.

KBT med responsprevention tar vanligen mer än 10 sessioner och börjar alltid med en djup genomgång av klientens specifika problematik tillsammans med psykoedukation så att klienten är med och förstår hela processen. Med terapeuten som guide får klienten systematiskt exponera sig för situationer, tankar och annat som triggar.

Related Artiklar

Läst av 13 personer sen publiceringen (2023-03-06).