Fobi

En fobi är en omotiverat stark rädsla som riktar sig mot något specifikt, till exempel blod, ormar, smuts, flygresor och mycket annat.

Fobier är ett vanligt problem som drabbar cirka 15 procent av befolkningen någon gång under livet. En fobi kan vara slumrande om man sällan exponeras för föremålet för rädslan, men kan bli till ett stort problem när eller om man exponeras.

Rattskräck (stark rädsla för att färdas med bil) är ett exempel på fobi. Flygrädsla eller att befinna sig i trånga utrymmen som hissar är några andra. Vuxna som drabbas av fobi brukar förstå att rädslan är överdriven men den kan trots det ändå bli ett hinder i vardagen. 

Fobi kan initieras av en särskild händelse men det vanliga är att man inte är medveten om hur rädslan uppstod eller var den kommer ifrån. 

Fobi behandlas med en KBT-metod som kallas Exponering.

Related Artiklar

Läst av 13 personer sen publiceringen (2023-03-04).