|

GAD

GAD är en förkortning av “Generalized Anxiety Syndrom” eller på Svenska “Generell ångest”

Personer med GAD upplever en daglig stark ångest inför de flesta aktiviteter. Triggas ångesten av något specifikt så handlar det vanligen om en fobi, inte GAD.

GAD utvecklas oftast i barndomen eller under tonåren och visar sig i att personen känner sig mer eller mindre konstant ängslig och osäker. Koncentrationssvårigheter är vanligt, liksom överdriven pessimistism, rastlöshet och lättretlighet. Personer med GAD är ofta stressade och spända.

Att ständigt känna oro gör att man snabbt blir trött. Tröttheten förstärks av att sömnen påverkas eftersom oron blir mer påtaglig när man slappnar av inför att sova. 

Ångesten kan också sätta sig i kroppen och leda till spända muskler, huvudvärk, hjärtklappning, ont i magen eller orolig mage.

Den som drabbats av GAD  är vanligen medveten om att andra i den sociala omgivningen tycker att de oroar sig i onödan och anpassar ofta sitt liv för att undvika såna åsikter – vilket kan leda till självisolering och i förlängningen ökad ångest.

Behandling av GAD brukar göras med KBT (kognitiv beteendeterapi) men vad som passar bäst är individuellt från person till person. Motion, vistelser i naturen, avslappningsövningar och mindfulness är rekommenderade och bra komplement vid behandling av GAD och andra former av ångest.

Gör ett gratis vägledande här: Testa dig för GAD.

Related Artiklar

Läst av 7 personer sen publiceringen (2023-03-06).