|

Hälsoångest

Hälsoångest är ett populärt uttryck för när någon är så orolig för vad som händer i kroppen att det påverkar vardagen. Det kan ta sig uttryck som en överkänslighet för kroppsförnimmelser. Exempel kan vara extraslag i hjärtat, tarmrörelser, muskelspänningar och annat. 

Ångesten kommer av att personen tolkar signalerna som ett tecken på att något är eller håller på att bli, allvarligt fel. När det är fråga om hälsoångest handlar det istället om tillfälliga kroppsliga reaktioner på den egna oron, något som är ofarligt.

Hälsoångest behandlas med KBT och brukar vara lätt att behandla.

Related Artiklar

Läst av 14 personer sen publiceringen (2023-03-04).