Inre röst

Vi använder vår inre röst för att skapa berättelser som hjälper oss förstå vår omvärld. Den används för att repetera sånt vi behöver minnas som t.ex. en handlarlista: “mjölk, bananer, tandkräm. Mjölk, bananer, tandkräm. osv”.

Vår inre röst är också den vi använder för att gå igenom saker inför en situation, till exempel en föreläsning, en intervju, ett prov, semesterplaneringen. När vi hjälper oss själva genom utmaningar är det också vår inre röst vi använder. Är du till exempel ute och springer och säger till dig själv “jag orkar till landmärket, då kan jag vila” så är det din inre röst du hör.

Polariserande inre röst

En inre röst som är överdrivet positiv eller negativ leder ofta till problem och brukar vara tecken på dålig självkänsla. En negativ inre röst hindrar oss i regel från att komma till vår fulla potential eftersom den skapar berättelser som ger ångest, känsla av osäkerhet eller rädsla. Den överdrivet positiva inre rösten maskerar ofta stark ångest.

Både den överdrivet positiva och den negativa inre rösten kommer ofta med övertygande polariserade berättelser. De är övertygande eftersom de lämnar litet utrymme för nyanser. Exempelvis är en berättelse om att det värsta kommer hända övertygande, helt enkelt eftersom den inte innehåller några alternativ till det värsta.

Grubblerier och vår inre röst

Får vi problem är det vår inre röst vi använder för att för att skapa mening i det som hänt. Vi använder vår inre röst för att tänka och skapa berättelser om vad som sker omkring oss.

Grubblerier uppstår när vi har problem som vi inte kan forma en trovärdig berättelse till. Tänkandet får då inget slut, utan blir till ett ständigt inre tjatter som kan leda in i en negativ spiral av tankar och känslor. Eftersom en trovärdig förklaring saknas och problemet är utan lösning, kommer den inre rösten övertänka problemet vilket i sin tur skapar stress.

När grubbel kan leda till problem

De flesta har en stark inneboende vilja att dela med sig av problem för att få hjälp. Ofta vänder vi oss till våra vänner, men när det gäller just grubblerier kan det få tragiska följder. Grubbleriernas själva natur är en ständig upprepning av negativt tjatter.

Utsätter du vänner och närstående för det är risken stor att de tröttnar på att lyssna och börjar undvika dig. Hur mycket andra står ut innan de börjar ta avstånd är såklart olika, men att det frestar på relationerna är det inget tvivel om.

Har du grubblerier du inte kommer ur på egen hand, ta i första hand hjälp av en terapeut.

När det kan vara allvarligt

Leder grubblerier till stress och oro kan det i sin tur leda till fysiska problem, försämrad koncentrationsförmåga, relationsproblem, nedstämdhet och depression med mera. Har du grubblerier du inte kommer ur, sök hjälp.

Är vår inre röst inte vår egen är det riktigt allvarligt

Att höra röster som du inte känner igen som din egen är något att ta på stort allvar. Någon som inte kan skilja på om de simulerar till exempel sin mammas röst i sina tankar, utan tror att det är mamma de hör, det vill säga uppfattar sin inre röst som ett annat väsen som kanske kontrollerar tankarna, är tecken på allvarliga mentala problem. Man bör i såna fall kontakta en psykiatrisk mottagning så snart möjligt. De brukar finnas i anknytning till sjukhus.

Källa: Ethan Cross, Chatter: The Voice in Our Head and How to Harness It. Finns på Amazon.

Related Artiklar

Läst av 93 personer sen publiceringen (2023-03-07).