ISDTP

Intensiv kortvarig dynamisk psykoterapi (ISTDP) är en form av samtalsbehandling som hjälper klienten att övervinna inre motstånd mot att uppleva känslor som antingen är för skrämmande eller för smärtsamma. Metoden är intensiv eftersom terapeuten aktivt sätter press, utmanar och konfronterar klienten att uppleva dessa känslor och kortsiktig eftersom den strävar att snabbt nå fram till denna upplevelse. Metoden är dynamisk eftersom den innebär arbete med omedvetna krafter.

Det är intressant att jämföra ISDTP med KBT eftersom dessa två metoder ser omvända orsaker till en klients destruktiva kognitioner (tankefälla). Enligt ISTDP leder omedvetna känslor till omedveten ångest, som hanteras av omedvetna försvar som inkluderar självsaboterande tankefällor. Men istället för att som i KBT, undersöka bevis för och emot en negativ tanke, kan en ISTDP-terapeut säga: “Om du accepterar den verklighet som tanken för med sig och i grunden gör dig hjälplös, kommer vi inte åt vad det är som skapar dina svårigheter. Om du låter bli att acceptera den verklighet som tanken för med sig och därmed avsäger dig din hjälplöshet, hur mår du då just nu?”

Varken KBT eller ISTDP ifrågasätter tankefällan, däremot ger man den olika funktion. Enligt ISTDP hindrar tankfällan tillgången till begravda äkta känslor, medan KBT ser tankefällan som orsak till de smärtsamma känslor som lett till klientens problematik – ett helt omvänt samband. Detta betyder inte att den ena eller andra metoden är bättre eller sämre. Orsakssambanden är mer komplexa än så här och beror på både individ och vilka tankefällor det handlar om. Både KBT och ISTDP är vetenskapligt beprövade metoder.

Related Artiklar

Läst av 1 personer sen publiceringen (2023-11-06).