Kognitiv konceptualisering

Kognitiv konceptualisering används i KBT som en grund som för att terapeuten bättre ska förstå sin klient. Under konceptualiseringen ställer terapeuten vissa frågor för att bilda sig en uppfattning om klientens problematik.

Konceptualiseringen görs i samarbete mellan terapeut och klient under en bedömningsfas av terapin och revideras allteftersom ny information tillkommer under behandlingen.

En fullt genomförd KBT-konceptualisering innehåller klientens problematik och knyter samman den med idéer kring vad som kan vara orsakerna bakom.

Kognitiv konceptualisering hjälper klienterna att komma vidare med sin behandling och få rätt hjälp.

Related Artiklar

Läst av 66 personer sen publiceringen (2023-03-06).