Livskris

En livskris då och då tillhör livet och vanligen löser vi dem på egen hand. Men ibland behövs professionell hjälp.

Livskris innebär att man kan befinna sig i en situation där tidigare sätt att hantera livet, en viktig relation eller arbetet inte längre fungerar och det gör det ofta svårt att tänka klart.

Förutsättningar och omständigheter har ofta förändrats utan att du själv styrt händelseförloppet. Den utlösande händelsen kan vara allt från något till synes obetydligt till naturkatastrofer och krig.

En livskris kan utlösas av sjukdom, skilsmässa, dödsfall, förlust av arbete, familjeproblem, en olycka och mycket annat. Man brukar skilja på oväntade traumatiska händelser och det man kallar utvecklingskriser såsom pubertetskris och 40-årskris. Ibland kommer livskrisen smygande, andra gånger stormar den oanmäld in i livet.

Livskriser kan också utlösas av att man kommer till insikt om sina egna begränsningar eller att man börjar se sina egna färdigheter som illusioner. Man kanske blir sviken av någon som står nära eller man mister plötsligt sina karriärmöjligheter. Även framgångar kan skaka om vår psykologi och kasta in oss i livskris.

Om en kris sker samtidigt som man är i en känslig fas i sitt liv så kan krisen kännas lite tuffare. Det kan också vara så att man har varit med om många förluster under en kortare tid då kan en liten händelse skapa en stark känsla av att man inte riktigt kan hålla ihop.

Oavsett hur det ser ut, så är kriser något som hör till i ett normalt liv, och något vi måste lära oss att handskas med.

Att lösa sina kriser på egen hand eller med hjälp av en god vän räcker ofta. Men är krisen för stor – som den ibland är – kan hjälpen behöva komma från någon i en neutral position och med mer resurser och kunskaper.

Related Artiklar

Läst av 23 personer sen publiceringen (2023-03-04).