Motöverföring

Motöverföring är när en överföring sker under samtalsterapi från terapeut till klient. Det är ett problem om det sker utan att terapeuten märker det och en viktig anledning till att terapeuter lägger så mycket tid på egen personlig terapi både under och efter sin utbildning.

Det är väsentligt för alla som bedriver samtalsterapi att vara medvetna om sina egna inre processer för att inte projicera eller överföra egenskaper eller känslor på sina klienter som inte tillhör klienten utan kommer från terapeutens egna tidigare relationer.

Related Artiklar

Läst av 49 personer sen publiceringen (2023-03-06).