Ortorexi

Ortorexi är en psykiatrisk diagnos av en ätstörning där personen bara äter sån mat som anses vara hälsosam.

En form av ortorexi är Orthorexia Nervosa som beskriver en överdriven rädsla att äta mat som anses ohälsosam.

Ortorexi behandlas i samtalsterapi.

Related Artiklar

Läst av 4 personer sen publiceringen (2023-03-06).