Överföring

Överföring är en undermedveten reaktion på en annan person som påverkas av känslor och åsikter man haft i en tidigare relation, ofta en förälder. Så länge denna reaktion är olöst tenderar den att överföras på andra människor och upprepas i hopp om att den kan lösas i en ny relation.

Eftersom terapeuter ofta är en uppfostrande förebild, kan terapeuten bli en ersättare för pappa eller mamma som klienten utvecklar djupa känslor för. En sån relation kan vara helande för klienten under förutsättning att terapeuten fångar upp överföringen och använder den terapeutiskt.

Det kan vara svårt att uppfatta skillnaden mellan överföring och normal mellanmänsklig attraktion eller aversion, eftersom inget av begreppen är distinkt. Därför är det viktigt att förstå att en terapeutisk relation som är till hjälp för klienten också är en känslomässigt intim relation som bidrar till att normala känslor av både kärlek och erotisk kärlek kan uppstå som inte bara är överföring.

Alla kärleksrelationer innehåller sannolikt delar av överföring som får oss att växla mellan att känna oss som en vuxen, som ett barn, som en förälder vid olika tillfällen med våra partners. Det är inte alls ovanligt att vi väljer en partner som är lik vår mamma eller pappa, till och med till utseendet.

Normala mänskliga kärleksrelationen har som regel delar av både mellanmänsklig kärlek och överföring, precis som vänskaps- och arbetsrelationer som kan återspegla ursprungsfamiljen, också har det.

Se också motöverföring.

Related Artiklar

Läst av 30 personer sen publiceringen (2023-03-04).