Panikångest

Panikångest, panikattack eller ångestattack är utlöst av stress som inte behöver vara stark, utan kan vara några vardagshändelser som får personen att tappa kontrollen. För den som drabbas är det ofta svårt att förstå vad som händer eftersom symptomen nästan bara är kroppsliga.

Vanliga symptom på panikångest är hjärtklappning, andningssvårigheter, svettningar, klump i halsen eller magen, muntorrhet, yrsel och diarré. Man kan också uppleva muskelsvaghet, darrningar eller att hela kroppen skakar.

Symptomen beror på att nervsystemet uppfattar kraftig fara, ofta utan att personen själv är medveten om någon fara. Att drabbas av en panikattack utan att förstå vad som händer är svårt att uthärda, vilket naturligtvis ökar ångesten.

Feltolkningar av symptomen är vanliga. Det är lätt att tro att det handlar om en hjärtattack eller att man plötsligt förlorat förståndet och blivit “galen”.

Även när man känner till att man drabbas av panikångest kan ångesten i sig göra det svårt att bearbeta bakomliggande orsaker. En ond cirkel kan uppstå där man känner sig hjälplös och uppgiven, vilket i sin tur kan leda till ännu svårare ångest.

Panikångest brukar behandlas med KBT, men det finns ibland stort värde att välja en längre terapiform som psykodynamisk psykoterapi. Ångesten kan ibland vara tecken på att den som drabbats står inför någon form av personligt genombrott. Till exempel gamla tankemönster och en föråldrad självuppfattning som inte längre är förenlig med verkligheten.

Sett på detta vis kan panikångest peka på möjligheten till personlig transformation. Har du kommit till en punkt där du börjat ifrågasätta personliga grundstrukturer kan ett längre terapeutiskt åtagande ge stor utdelning.

Related Artiklar

Läst av 8 personer sen publiceringen (2023-03-04).