Posttraumatisk stress

Posttraumatisk stress (PTSD) kan drabba dig om du varit med om en svår händelse som inneburit livsfara eller en allvarlig kränkning av din integritet.

Det kan handla om en misshandel, sexuella övergrepp, olyckor, naturkatastrofer, tortyr, krigshändelser, svåra upplevelser under intensivvård, en svår förlossning. Traumat kan vara personligt, som misshandel i hemmet, eller opersonligt, som en olycka.

Posttraumatiskt stress innebär att man känslomässigt återupplever en traumatiserande händelse. Återupplevelsen kan utlösas av yttre sinnesintryck eller händelser som påminner om den eller de situationer där traumat uppstod. De kan också komma som oväntade minnesbilder eller “flashbacks”.

Vanliga symptom vid posttraumatisk stress

  • Återupplevelser i form av återkommande och påträngande minnesbilder av traumahändelsen- eller händelserna. Det kan ske både när man är vaken och när man sover, då i form av mardrömmar.
  • Undvikande av det som påminner om traumat, vilket ofta får negativa följder till exempel att man isolerar dig från familj, vänner och arbetskamrater.
  • Överdriven vaksamhet som också kan få negativa följder. Till exempel att man blir lättskrämd och lättirriterad. Det kan också ge omotiverade vredesutbrott och leda till koncentrationssvårigheter och sömnproblem.
  • Minnesförlust som kan vara total och oftast begränsad till tiden precis före, under eller efter traumat.

Besvären vid posttraumatiskt stress kommer vanligtvis inom några veckor efter den traumatiska händelsen. Men ibland tar det längre tid, upp till månader eller till och med år.

De flesta som utsatts för en traumatisk händelse utvecklar inte posttraumatiskt stressyndrom och många som gör det blir spontant bättre utan behandling.

Omkring 40 procent av dem som utvecklat posttraumatiskt stressyndrom en månad efter ett trauma är besvärsfria ett år senare även utan behandling.

Verksamma behandlingar av posttraumatisk stress är framför allt Lifespan Integration Terapi, Somatic Experience och EMDR.

Related Artiklar

Läst av 2 personer sen publiceringen (2023-03-04).