Mål

Mål används för att skapa förändring för oss själva eller vår omvärld. De bör vara konkreta, mätbara och lagom utmanande. Målsättning har…

Motöverföring

Motöverföring är när en överföring sker under samtalsterapi från terapeut till klient. Det är ett problem om det sker utan att terapeuten mär…
Click to access the login or register cheese