Schematerapi

Schematerapi är en vidareutveckling av KBT med influenser från bland annat anknytningsteori

Självförtroende

Självförtroende handlar om hur väl man tror man kan klarar en uppgift. Det förväxlas ibland med  självkänsla som handlar om vilket självvär…

Självkänsla

Självkänsla syftar på en persons uppfattning om sig själv med starka och svaga sidor. Någon med dålig självkänsla överdriver eller undervärd…

Skuggmål

Skuggmål är personliga mål som sätts parallellt med övergripande mål och fungerar som en psykologisk försäkring mot den mentala risken målsä…

Sokratisk frågeteknik

Sokratisk frågeteknik stimulerar alternativa sätt att tänka än de man är van vid. Det ger bra inlärning eftersom tänkandet gör att kunskaperna…

Somatisering

Somatisering kallas kroppsliga besvär som inte kan förklaras, trots varierande symtom. Ofta är det relaterat till stress eller konflikter.
Click to access the login or register cheese