Värderad riktning

Värderad riktning är ett verktyg för självförverkligande som ofta används inom KBT- och ACT-terapi. Istället för konkret mål väljer man en v…
Click to access the login or register cheese