Projicering

Projicering innebär att en person förlägger egna synsätt, motiv och känslor till en annan person, eller ser den egna gruppens synsätt, motiv och känslor även hos en annan grupp. 

Ibland förtränger vi vi impulser, önskningar eller egenskaper som inte går ihop med de normer och krav vi har på oss själva.

När vi förtränger sidor hos oss själva som vi inte kan acceptera kan vi istället börja se dessa sidor hos andra, vare sig de finns hos de andra eller inte. Man tillskriver andra (projicerar på dem) just de egenskaper man inte står ut med hos sig själv.

Projicering uppstår när man kan identifiera en känsla inom sig själv men inte accepterar den och/eller förnekar att den existerar. Projicering är därför något man gör omedvetet. 

En person som projicerar genom att tillskriva någon annan egenskapen snål, är alltså själv den som är snål. En projektion från någon som är som själv är rädd, kan kalla andra för ”fegisar”.

Det är viktigt att komma ihåg att projicering är en normal försvarsmekanism som alla kan ha, men att den är vanligare hos vissa. Projiceringar är besvärliga eftersom de är omedvetna och ofta leder till missuppfattningar och felhandlingar.

Projicering mellan grupper

I grupper och kulter kan projiceringar fungera som en polariserande faktor om gruppens identitet och sammanhållning bygger på att förtränga eller förneka sig själva en egenskap (exempelvis sexualitet eller sexuell läggning). Ju starkare förträngningen är desto starkare riskerar motsvarande projicering bli.

Hur slutar man projicera?

Det går att träna sig att se sina egna projektioner men det är svårt att göra på egen hand utan stöd. Ta kontakt med en terapeut för att börja i samtalsterapi om du misstänker att du har problem med projicering.

Related Artiklar

Läst av 449 personer sen publiceringen (2023-03-06).