Schematerapi

Schematerapi är en vidareutveckling av Kognitiv beteendeterapi (KBT) med influenser från bland annat anknytningsteori, gestaltterapi, KBT och psykodynamisk teori.

Vårt beteende i olika situationer påverkas till stor del av hur vi i grunden uppfattar oss själva och omvärlden tillsammans med våra samlade erfarenheter av hur vi tidigare hanterat liknande situationer, både medvetet och omedvetet. Under begreppet ”schema” samlas och beskrivs dessa fenomen, därmed namnet schematerapi.

Man kan säga att vi under uppväxten lärt in om oss själva och omgivningen, hur vi bäst hanterar olika situationer. När vi inte får våra känslomässiga kärnbehov tillfredsställda under uppväxten så utvecklar vi dysfunktionella scheman som kan ge negativa livsmönster som ständigt upprepas genom livet.

Vi uppfattar våra scheman som helt sanna, vilket till exempel kan få oss att känna oss dragna till situationer eller personer som triggar ett schema som får oss att känna trygghet, trots att vi samtidigt kan se att det är negativt för oss.

Våra scheman är inte alltid aktiva. När det är lugnt och tryggt i livet kan de vara vilande men aktivas om vi utsätts för stora påfrestningar eller hamnar i en situation som triggar igång det. En aktivering av scheman är som att trycka på en känsloknapp och vi agerar dysfunktionellt och ofta med stark affekt utan att förstå varför.

Emotionella kärnbehov enligt schematerapi

 • Trygg anknytning
 • Självständighet
 • Frihet att uttrycka känslor och tillåtelse att vara behövande
 • Spontanitet och lekfullhet
 • Realistiska gränser och självkontroll

Vad är schematerapi?

I schematerapi används formulär för att ta reda på vårt problematiska schema. Med det kartlägger man hur det har sett ut tidigare i livet och arbetar parallellt med situationer som är problematiska idag.

Schematerapins 18 scheman

 • Övergivenhet – instabilitet
 • Misstänksamhet – utnyttjad
 • Emotionell deprivation
 • Oduglighet – skam
 • Social isolering – utanförskap
 • Beroende – inkompetens
 • Sårbarhet – katastrofföreställningar
 • Sammanflätad – outvecklad självständighet
 • Misslyckad
 • Berättigande – grandiositet
 • Bristande självkontroll och självdisciplin
 • Underkastelse (till lags med andras behov)
 • Självuppoffring (självuppoffrande inför andras behov)
 • Sökande av andras bekräftelse och godkännande
 • Negativ inställning – pessimistisk
 • Emotionell inhibering och överkontrollerad
 • Hyperkritisk – obevekliga normer
 • Straffande

Related Artiklar

Läst av 37 personer sen publiceringen (2023-03-06).