Självförtroende

Självförtroende handlar om hur väl man tror man kan klarar en uppgift. Det förväxlas ibland med  självkänsla som handlar om vilket självvärde man ger sig själv.

Självförtroende har med prestationer att göra och vilken tillit man har att lära sig nya färdigheter och klara praktiska utmaningar. För att förbättra sitt självförtroende måste man utsätta sig för utmaningar och kontinuerligt lära sig nytt.

Att ha ett gott självförtroende betyder inte att man automatiskt har god självkänsla.

Av Björn Granberg ~ läst av 7 personer sen 2023-03-04.

Läst av 7 personer sen publiceringen (2023-03-04).