Självkänsla

Självkänsla är ett ord som syftar på vilken uppfattning man har om sitt eget värde och vem man innerst inne är med både starka och svaga sidor. Självkänslan påverkas framför allt av vad och hur man tänker om sig själv.

God självkänsla

Med en god självkänsla påverkas man inte särskilt mycket av vad andra tycker och tänker. Man känner sitt eget värde, vågar vara sig själv och har inga behov av att jämföra sig med andra – särskilt inte på ett extrovert sätt som kan påverka andra och hur de mår. 

Personer med god självkänsla är stabila under i de flesta situationer och har inga egentliga behov att värdera eller döma andra.

Dålig självkänsla

Med en dålig självkänsla är uppfattningen om sitt egenvärde antingen överdrivet eller undervärderat. Personer med dålig självkänsla kan få starka känslor av vad andra tycker och tänker om ens person eller prestation eftersom de jämför sig med andra för att se tecken på om andra är bättre eller sämre.

Personer som överdriver sitt egenvärde kan dölja sin dåliga självkänsla bakom en karismatisk personlighet som fungerar som en mask. De har svårt att ta kritik utan att se det som en attack och kan reagera kraftigt med ilska och negativa fördömanden både av den som ger kritiken och dess budbärare.

Personer som undervärderar sitt egenvärde tenderar att dölja sin dåliga självkänsla bakom en mask av offerskap som också dominerar personligheten. Andra personer döms som bättre, mer lyckade, vackrare osv. Jämföranden och negativa kommentarer leder till grubblerier och depression. 

Dålig självkänsla sitter ofta djupt och behandlas i samtalserapi med inriktning på  psykodynamisk psykoterapi. Kombinationer med traumabehandling eller Compassionfokuserad terapi är vanligt och beror på klientens specifika problematik och terapeutens arbetssätt.

Related Artiklar

Läst av 20 personer sen publiceringen (2023-03-04).