Värderad riktning

Värderad riktning är att begrepp som syftar på att vägen är målet. Det används bland annat inom kognitiva terapiformer såsom ACT och KBT.

I stället för ett kvantifierbart mål som att springa en mil på en viss tid eller nå en viss kroppsvikt, väljer man en riktning att följa. Det kan till exempel vara “Jag vill vara en närvarande förälder.”, “Jag vill förbättra min kondition.”, “jag vill förbättra mina matvanor.” och liknande.

Värderad riktning är alltså ett förhållningssätt eller en vana man värdesätter och bestämmer sig för att sträva emot, man kan säga att det är ett mål som inte är konkret. Värderad riktning är ett verktyg för självförverkligande som har många fördelar jämfört med att sätta mål, till exempel skapar det generellt sett bättre förutsättningar för välbefinnande och livsglädje med mindre stress.

Värderad riktning är snarlikt skuggmål.

Av Björn Granberg ~ läst av 16 personer sen 2023-03-06.

Related Artiklar

Läst av 16 personer sen publiceringen (2023-03-06).