Priser

Priser för vårdcentraler

Vård- och hälsocentraler har möjlighet att erbjuda kurser, självskattningar, dokument, gruppterapier och stödgrupper till patienter för en låg kostnad. Ni får en profilerad landningssida med ett utbud som ni själva väljer och individuella åtkomstnycklar att dela ut till era patienter.

För mer information och en demo – kontakta oss!

Priser för privatpersoner

Grundavgiften ger tillgång till alla kurser, självskattningar och en diskussionsgrupp.

Årsvis betalning 1 200 kr (100kr/mån)
Månadsvis betalning 150 kr/mån

Har du inte råd med grundavgiften, ta kontakt med oss och berätta om din situation. Vi vill inte att någon ska hållas utanför av ekonomiska skäl. För att skapa ett personligt konto måste du ha fyllt 18 år, är du yngre än 18 behöver vi tillåtelse från den ena av dina föräldrar.

Beroende på utbildning och erfarenhet tar terapeuterna olika mycket betalt. Priset ser du i respektive terapeuts profil på sidan Psykoterapi. Är din ekonomi ansträngd, skriv det när du gör ansökan så tar vi hänsyn till det. Du kan också välja en terapeut med ett arvode som passar dig.

Pris per session individuell terapi 450 – 1 200 kr

För att gå behandling måste grundavgiften vara betald.

Beroende på utbildning och erfarenhet tar terapeuterna olika mycket betalt. Priset ser du i respektive terapeuts profil på sidan Psykoterapi.

Pris per session 750 – 1 600 kr

För att gå behandling måste grundavgiften vara betald. Det räcker om en av er har ett konto.

Brevterapi är en ny terapiform som vi själva utvecklat och erbjuds ännu bara av ett fåtal terapeuter. En brevsession består av 1 brev från dig till terapeuten och ett svar till dig från terapeuten på det du skrivit. 5 – 6 brevsessioner brukar vara tillräckligt för de flesta. Slow chat ingår i priset.

2 brevsessioner/mån 3 600 kr/mån

Brevterapi är ett tillval som kan köpas när du har en terapeut. Läs om fördelarna med att skriva istället för samtala under rubriken journaling i vår blogg.

Klicka på knappen för börja i individuell terapi. Välj brevterapi i steg 10.

Slow chatt är ett komplement till samtalsbehandling, vissa kurser eller för att upprätthålla kontakten efter avslutad behandling. Det ingår kostnadsfritt de första tre månaderna i terapi.

Svarstid 24t — 800 kr/mån
Svarstid 3d — 300 kr/mån
(ingår de första tre mån i terapi)

Slow chat är ett tillval som kan köpas när du har en terapeut och vissa grupper.

Chatt ersätter inte behandlande terapiformer.

Gruppterapier och kursprogram har olika utförande. Gruppterapierna är uppbyggda kring regelbundna möten med gruppledaren medan kursprogrammen följer en kurs och är tidsbegränsade.

Gruppterapier och kursprogram är begränsade till högst nio deltagare.

En stödgrupp kan vara till stor hjälp för den som vill ha hjälp att vidmakthålla en livsstilsförändning. Stödgrupper skapas för olika behov och har ingen tidsbegränsning och ingen begränsning i antal deltagare. De modereras alltid av en minst en psykoterapeut, innehåller alltid en diskussionsgrupp och kan ha gruppmöten online.

Ge bort ett presentkort på alla våra kurser till någon du tycker om. Kortet är designat och levereras som en pdf. Kan beställas från mitten av oktober.

 • Har du frågor? Klicka på den gröna knappen i skärmens nedre högra hörn så hjälper vi dig.

Priser för företag

Ge era anställda frihet i valet av psykoterapi. Priser per anställd. Moms tillkommer.

Grundavgiften är ett medlemskap med tillgång till hela utbudet av medlemskurser. Psykoterapi och grupper är tillval.

Den anställde matchas mot en terapeut med utgångspunkt från önskemål och problematik.

Gruppterapier och kursprogram har olika utförande. Gruppterapier är uppbyggda kring regelbundna möten med gruppledaren medan kursprogrammen följer en kurs och är tidsbegränsade.

Gruppterapier och kursprogram är begränsade till högst nio deltagare.

En stödgrupp kan vara till stor hjälp för den som vill ha hjälp att vidmakthålla en livsstilsförändning. Stödgrupper skapas för olika behov och har ingen tidsbegränsning och ingen begränsning i antal deltagare. De modereras alltid av en minst en psykoterapeut, innehåller alltid en diskussionsgrupp och kan ha gruppmöten online.

Priser för dig som vill arbeta med oss

Är du legitimerad psykoterapeut eller psykolog har du möjlighet att ansluta dig till Mentabees plattform för behandling av dina klienter. Är du inte legitimerad, se utbildningskrav nedan.

Vi ger dig de verktyg du behöver för att hjälpa dina klienter online, du får också support och kollegor som hjälper dig. Som terapeut är du jätteviktig och därför sätter vi dig och ditt klientarbete i första hand och vi tullar vare sig på behandlingskvalitet, säkerhet eller integritet. Vi är dessutom självfinansierade vilket gör att vi är fria och kan hålla låga priser. På Mentabee ser vi en framtid globalt och ser fram emot att växa i flera länder tillsammans med dig.

Du är varmt välkommen!

 • Kvartalsvis betalning 4 x 3 800 kr — 15 200 kr/år
 • Årsvis betalning 1 x 12 000 kr/år

Vad ingår?

FunktionerIngår
Professionellt online samtalsrumJa
Tidsbokning för 50 min sessionerJa
Tidsbokning för 90 min sessionerJa
Funktion för brevterapi onlineJa
ChattJa
Onlinekurser för klienterJa
Möjlighet att leda stödgrupperJa
Möjlighet att leda gruppterapierJa
Möjlighet att leda kursprogramJa
Eget satt arvodeJa
Provisionsfria klientintäkterJa
KlientförmedlingJa
Förmedlingsavgift?Nej
Personlig profilJa
Mottagningsadress i profilenJa
SkattningsformulärJa
Community med andra terapeuterJa
KvalitetsenkäterJa
Personlig supportJa
Utbildning på plattformenJa

Vanliga frågor

Första månaden är betalningsfri, men vi tar alltid ut en registreringsavgift.

Du slussar in tidigare klienter genom att ge dem en nyckel att använda vid registreringen. Personen knyts automatiskt till dig och dina tjänster.

Vi påminner i god tid innan för att det inte ska hända. Händer det ändå hjälper vår support till. Ingen data går förlorad så du och dina klienter är trygga.

Prenumerationslängd kan växlas, bytet sker när föregående betalperiod tar slut.

Vi förmedlar klienter till terapeuter som är listade på hemsidan. Tyvärr kan vi inte garantera något klientinflöde, bara att vi gör vårt bästa för att arbeta för att privatpersoner, företag och vårdcentraler uppmärksammar Mentabee så att tillströmningen är tillräckligt.

Du kan inte bli anställd av Mentabee. För att ta emot arvode från oss måste du ha f-skatt.

Svensk lag kräver att du minst har en färdig grundutbildning i psykoterapi, så kallad Steg-1 utbildning för att arbeta med psykoterapeutiska behandlingar.

De titlar vi har listade är för närvarande Leg. Psykoterapeut, Leg. Psykolog, Socialpedagog, Gestaltterapeut, Socionom och Familjebehandlare. Är du steg-1 utbildad väljer du någon av dessa titlar: KBT-terapeut, PDT-terapeut eller Samtalsterapeut.

Är du utbildad utomlands med motsvarande utbildning ser vi fram emot att ta del av dina utbildningsbevis och göra vårt bästa för att ge dig en plats. Är du steg-1 utbildad kommer vi fråga efter kontaktuppgifterna till din handledare.

Vi erbjuder inte handledning, men det finns terapeuter som erbjuder handledning i terapeuternas community på hemsidan.

Kalendern synkar bokningarna till din personliga kalender i Google eller Outlook, och via dem till de flesta andra kalendrar, till exempel Apple.

Föredrar du en kalender på papper, kan fortsätta använda den men du får fakturera dina klienter själv och boka tid under samtalet, det går också att kombinera en papperskalender med en digital.

Zoom kan kopplas till vår kalender istället för det videorum vi erbjuder. För att vi ska godkänna det krävs att ditt zoomkonto har HIPAA-kryptering.

Du arbetar i ett videorum med permanent egen personlig adress. Rummet är lättanvänt och fungerar i de flesta webbläsare utan extra tillägg. Det har två lägen, ett för privata samtal för upp till fyra deltagare, och ett för webinarer och kurser för upp till 100 deltagare.

Videorummets egenskaper

 • Väntrum med knackfunktion
 • Chatt
 • Integrerad whiteboard (Miro)
 • Skärmdelning
 • Inspelning (endast värden kan spela in).
 • End-to-end kryptering godkänd för sekretessbelagda samtal (lilla rummet)
 • Upp till 100 samtidiga deltagare med normal sekretess (stora rummet)

Bokningskalendern ger dina klienter möjlighet att boka enskild terapi med en samtalslängd på 50 minuter eller dubbeltimme 90 min. Bufferttider läggs till så den totala tiden per session blir 60 respektive 120 minuter.

V har utvecklat vår egen funktion för brevterapi. För att erbjuda brevterapi behöver du ha en utbildning som brevterapeut. Se vår kurs i brevterapi för psykoterapeuter.

Vår chatt är en funktion där terapeut och klient kan kommunicera tryggt med textmeddelanden. Det är inte en livechat utan en slowchat där klienten betalar mer för kortare svarstid. Den kortaste svarstiden är högst 24 tim, den längsta upp till 72 tim (3 dar).

Vår slowchat är ett komplement till samtals- och brevterapi och avsedd för nudging, påminnelser, uppföljande stöd och kompletterande uppgifter. Livechatt som terapiform har ifrågasatts på goda grunder, så även om livechat kan erbjudas i videorummet, rekommenderar vi det inte.

Klienten betalar för funktionen som ett tillval till grundavgiften. Avgiften är prenumerationsbaserad och utgör terapeutens arvode.

Stödgrupper är ett sätt för medlemmar att få medkännande, stöd och råd från andra som befinner sig i en liknande situation. Stödgrupper online är ingen ersättning för terapi men diskussionerna ska modereras av minst en leg. psykoterapeut som också bör hålla regelbundna träffar online. Avgiften för medlemskap i en stödgrupp är 200kr/mån och utgör arvodet till moderatorn upp till 12.000 kr/mån (60 deltagare), för större stödgrupper än så läggs fler moderatorer till.

Kurserna tas vanligen enskilt. De är självrättande och de flesta innehåller uppgifter som ska utföras, som till exempel dagboksanteckningar, meditationer och så vidare.

De är avsedda som självhjälp, ökad självinsikt och psykoedukation. Alla kurser ingår i klientens grundavgift för att vara ett hjälpmedel för terapeuter som vill ge sina klienter komplementerande stöd.

Arvodet för samtalsterapier anger och uppdaterar du själv upp till ett visst tak. Arvodet för chatt är fast.

Vi tar ingen provision, men vi erbjuder ibland första samtalet gratis utan att du får någon kompensation. Du är fri att avböja klienter under de perioderna.

Klienten ges möjlighet svara på en enkät med nio rankingfrågor om förväntningar innan terapin och motsvarande frågor efter terapin om hur förväntningarna möttes. Enkäten har också fält kommentar och omdöme. Du får en trygg återkoppling.

Medlemmar, klienter och terapeuter har tillgång till några av de mer populära självskattningarna. Resultaten beräknas automatiskt och kan sparas som en pdf. Skattningar avsedda för återkommande användning sparar resultaten för användaren så att förändringarna blir lättare att överblicka.

Självskattningar

 • Sömnprofil (Jim Horne)
 • PSS-14
 • MADRS_S
 • BAI
 • PHQ-9
 • GAD-7
 • Mini-SPIN
 • KEDS
 • Sockerberoende (Mentabee)
 • Förändras mina sockervanor? (Mentabee)
 • MAAS

Terapeuterna har en egen teamgrupp med diskussionsforum, personliga meddelanden, delning av dokument och aktiviteter som till exempel Happy Hour torsdagar 17.15 i en gemensam videogrupp.

Vi är ett litet team som jobbar bara för dig. Du lär snabbt känna oss och vi är måna om att lära känna dig och få dig att trivas och bli bekväm med funktionerna på plattformen.

Nya terapeuter bekantar sig med plattformen och gör personliga anpassningar i en onboardingkurs. Plattformen är lätt att lära sig, men terapeutiskt arbete online är nytt för de flesta och därför har vi också skapat en utbildning i hur man arbetar som terapeut online på ett professionellt sätt.

Utbildningarna är obligatoriska. De tar några timmar och ingår i medlemskapet.

Veta du veta mer?

Kontakta oss så svarar vi på dina frågor

Uppdaterades 28 aug 2021