Psykoterapi

Porträttfoto

Liza Skoglund

Samtalsterapeut

ACT (tredje generationens KBT), Mindfulness och Psykosyntes.

  • Enskilda (vuxna)

Onlinesamtal, Besök

Svenska

10 år i yrket

900 kr/samtal (grundavgift 100–145 Kr/mån tillkommer)

Väntetid upp till 5 dar

Om mig

Vi utforskar tillsammans vad som hindrar dig att komma vidare, hur du skulle vilja utvecklas eller vad du vill/kan förändra. Med nya perspektiv, förhållningssätt och självmedkänsla kan du sedan göra val som är i linje med vad du verkligen vill och skapa ett rikt och meningsfullt liv.
Jag är en öppen, närvarande och engagerad terapeut som vägleder och gärna förklarar sammanhang (psykoedukation). I grunden ligger en övertygelse om att medvetenhet är grunden för att kunna förändra.
Jag jobbar med ACT "tredje vågens KBT”, mindfulness och psykosyntes och använder mig av de verktyg som bäst främjar din utveckling. Nyfikenhet på människan och en önskan om att förstå varför vi gör som vi gör ledde mig till att bli terapeut. Mitt syfte är att vägleda dig till den kunskap och visdom du redan har inom dig.

Utbildningar och referenser
  • Steg-1 utbildad samtalsterapeut med inriktning ACT, Huma Nova
  • Samtalsterapeut i Psykosyntes, Huma Nova
  • Mindfulnessinstruktör, Mindfulnesscenter
Mottagning

Luntmakargatan 52
11358 Stockholm