Ett test säger aldrig allt

Tester för mental hälsa ignorerar vars och ens egen brokiga historia som format och fortsätter forma oss genom hela livet. Självskattningar förbiser också att människor har en vilja och är medvetna om sin egen personliga historia.

Testerna tar med andra ord ingen eller liten hänsyn till att du vet att du har en framtid, som du rör sig emot och att du har erfarenheter, en historia, som du kommer ifrån.

Det är frestande att tro att tester för mental hälsa, särskilt om de är vetenskapligt väl beprövade, ger en objektiv bild av det de mäter – dig. Men vad de får fram måste ses i ett större perspektiv, för det objektiva och vetenskapligt beprövade betyder bara att genomsnittsresultatet för en större grupp stämmer.

För den enskilda individen visar testresultatet av till exempel ångestnivå bara ett ögonblick av ditt liv. Din bakgrundshistoria finns inte med och ingen hänsyn har tagits till några val du gjort för att forma din framtid. Sådana saker är för komplexa för ett test.

Rätt gjorda kan testerna spegla en verklig situation, ett ögonblick i livet. Men resultaten säger ingenting om varför situationen uppkommit eller något om en riktning framåt för en enskild individ. Det är svaren på de frågorna som kan hjälpa dig framåt i en riktning du önskar.

Att hitta de svaren tar tid och arbete, kunskap och insikter och därför rekommenderar vi alltid att tolka resultaten försiktigt, och gärna tillsammans med en terapeut.

Två vanliga fallgropar som du kan hamna i när du gör tester för mental hälsa

Du övertolkar testresultatet

Ett vanligt misstag är att övertolka testresultat eller ta dem för bokstavligt. Leder testen till att du känner en ökad oro eller ångest, bör du antingen undvika att göra testet eller ta hjälp av en terapeut för att bättre förstå resultaten och få den hjälp du i så fall antagligen behöver.

Att vi gärna övertolkar har att göra med att vi omedvetet strävar efter att bekräfta för oss själva vem vi är. Det är en fallgrop eftersom det kommer vilja leda oss tillbaka in på den väg vi försöker lämna eller växa ifrån. För att undvika det krävs medvetenhet om vilken framtid du vill röra dig emot och hur du ska komma dit. De flesta behöver stöd av någon som hjälper till att hålla kursen i ett sånt förändringsarbete.

Du använder omedvetet testet för att bekräfta en självbild du vill förändra

Exempel: Du svarar på frågor om stressnivå utan att märka att du använder resultaten som bevis för att det inte går att göra något åt din situation. Testresultaten ger dig en känsla av hopplöshet som du känner igen och säger till dig att det bara är att bita ihop och fortsätta som du brukar. Det är en inre omedveten röst som du är van att höra, det känns rätt och bekräftar den självbild du har som fick dig in i situationen du befinner dig i. Du blir inte hjälpt.

Eller motsatsen: Du använder tester som ett sätt att vidmakthålla något du förnekar: Din tolkning av testresultaten bekräftar det du redan visste och “bevisar” att du kan fortsätta din icke hållbara livsstil ett tag till. Du blir inte hjälpt.

Test för mental hälsa ska alltid göras med medvetenhet om bristerna – eller inte alls. Rådgör med en terapeut om du är osäker så att du får hjälp att ta hänsyn till dig, ditt sammanhang och din historia.

Lästips: Can we diagnose suffering without knowing a person’s history?

https://psyche.co/ideas/can-we-diagnose-suffering-without-knowing-a-persons-history

Visa mer
Visa mindre

Självskattningar och tester för psykisk hälsa och välmående