Personliga tester – vad du bör veta innan du sätter första krysset

Tester för mental hälsa är bara värdefulla först när du lärt dig vad som gör att de inte fungerar. ALLA personliga tester och självskattningars två största problem är 1) att de ignorerar vars och ens livshistoria som format och fortsätter forma oss genom hela livet och 2) förbiser att varje enskild individ har en vilja, är medveten om sin egen personliga historia.

Testerna tar med andra ord ingen eller liten hänsyn till att du vet att du har en framtid, som du rör sig emot och att du har erfarenheter, en historia, som du kommer ifrån.

Det är lätt att få uppfattningen att vetenskapligt väl beprövade tester ger en objektiv bild av det de mäter, men detta objektiva vetenskapligt beprövade betyder bara att testets genomsnittsresultat för en större grupp stämmer. När enskilda testresultat tolkas måste hänsyn tas till det större perspektivet i förhållande till den individ som gör testet.

Vad menas med det? Det betyder till att enskilda testresultatet, av till exempel ångestnivå, bara visar ett ögonblick av personens liv. Personens bakgrundshistoria finns inte med och ingen hänsyn har tagits till vilka val personen gjort för att forma sitt liv eller påverka sin framtid. Sådant har stor betydelse för tolkningen men är för komplexa för att tas med i ett test.

Rätt gjorda kan testerna spegla en verklig situation, ett ögonblick i livet. Men det är viktigt att komma ihåg att resultaten inte säger något om varför en situation uppkommit eller vilken den bästa riktningen framåt för en enskild individ – och det är ju svaren på de frågorna som är mest hjälpsamma.

Att hitta hjälpsamma svar tar tid och arbete, kunskap och insikter och därför rekommenderar vi alltid att tolka resultaten försiktigt och gärna tillsammans med en terapeut.

Vanliga fallgropar

1. Du övertolkar testresultatet

Det är vanligt att man övertolkar testresultat eller tar dem för bokstavligt. Leder testen till att du känner en ökad oro eller ångest, bör du antingen undvika att göra testet eller ta hjälp av en terapeut för att bättre förstå resultaten och få den hjälp du behöver.

Att vi övertolkning är vanligt har att göra med att vi omedvetet strävar efter att bekräfta för oss själva vem vi är. Det är en fallgrop eftersom det kommer vilja leda oss tillbaka in på den väg vi försöker lämna eller växa ifrån. För att undvika det krävs medvetenhet om vilken framtid du vill röra dig emot och hur du ska komma dit. De flesta behöver stöd av någon som hjälper till att hålla kursen i ett sånt förändringsarbete.

2. Du låter omedvetet testet bekräfta den självbild du vill förändra

Exempel: Du svarar på frågor om stressnivå utan att märka att du använder resultaten som bevis för att det inte går att göra något åt din situation. Testresultaten ger dig en känsla av hopplöshet som du känner igen och säger till dig att det bara är att bita ihop och fortsätta som du brukar. Det är en inre omedveten röst som du är van att höra, det känns rätt och bekräftar den självbild du har som fick dig in i situationen du befinner dig i. Du blir inte hjälpt.

Eller motsatsen: Du använder tester som ett sätt att vidmakthålla något du förnekar: Din tolkning av testresultaten bekräftar det du redan visste och “bevisar” att du kan fortsätta din icke hållbara livsstil ett tag till. Du blir inte hjälpt.

Test för mental hälsa ska alltid göras med medvetenhet om bristerna – eller inte alls. Rådgör med en terapeut om du är osäker så att du får hjälp att ta hänsyn till dig, ditt sammanhang och din historia.

Lästips: Can we diagnose suffering without knowing a person’s history? https://psyche.co/ideas/can-we-diagnose-suffering-without-knowing-a-persons-history

Tester för mental hälsa