Självtester för mental hälsa

Mental hälsa och tester – läs det här

Var och en har sin egen brokiga historia, en historia som format och fortsätter forma oss genom hela livet. Självtester med kryssfrågor som de här nedan, tester för personlighetstyp och liknande ignorerar ofta detta eftersom resultatet, en poäng, förbiser att alla människor har en agenda och är medvetna om att de har sin egen historia, att de kommer nånstans ifrån, och en framtid, som de rör sig emot.

Det är frestande att tro att dessa verktyg, särskilt om de är vetenskapligt väl beprövade, ger en objektiv bild av det de mäter. Det vi får är ett vetenskapligt framtaget genomsnitt som är korrekt för en större grupp, men för individen är bilden av till exempel ångestnivå bara en ögonblicksbild där den egna historian ignorerats och där det inte finns rum för individens medvetenhet om att hen kommer någonstans ifrån och med egna val är på mot en framtid.

Rätt gjorda kan testerna spegla en verklig situation, ett ögonblick i livet. Men resultaten säger ingenting om varför situationen uppkommit eller vilken historia som ligger bakom. Det är svaren på de frågorna som kan hjälpa dig framåt i en riktning du önskar. Att hitta de svaren tar tid och arbete, kunskap och insikter och därför rekommenderar vi alltid att du tolkar testresultat tillsammans med en terapeut.

Testerna är mest användbara för att följa förändringar av till exempel sömnproblematik, depression, utmattning med mera. Det är särskilt värdefullt under förändringsarbete eftersom förändringar över tid annars är svåra att uppfatta.

Självskattningar har också fallgropar som du bör känna till.

Det är till exempel vanligt att övertolka testresultat eller ta dem för bokstavligt. Leder testen till att du känner oro eller ångest, bör du antingen undvika att göra dem eller ta hjälp av en terapeut för att bättre förstå resultaten och få den hjälp du i så fall kanske behöver.

Att vi gärna övertolkar har att göra med att vi omedvetet strävar efter att bekräfta för oss själva vem vi är. Det är en fallgrop eftersom det kommer vilja leda oss tillbaka in på den väg vi försöker lämna eller växa ifrån. För att undvika det krävs medvetenhet om vilken framtid du vill röra dig emot och hur du ska komma dit. De flesta behöver stöd av någon som hjälper till att hålla en kursen i ett sånt förändringsarbete.

Det finns en risk att du omedvetet bekräftar en självbild du kanske vill förändra.

Här är ett exempel: Du svarar på frågor om stressnivå utan att märka att du använder resultaten som bevis för att det inte går att göra något åt din situation. Testresultaten ger dig en känsla av hopplöshet som du känner igen och säger till dig själv att det bara är att bita ihop och fixa problemen. Det är en inre röst du är van att höra, det känns rätt och bekräftar den självbild du har och fick dig in i situationen du befinner dig i. Du blir inte hjälpt.

Eller motsatsen: Du använder testresultaten som ett sätt att vidmakthålla något du förnekar: Din tolkning av testresultaten bekräftar det du redan visste och “bevisar” att du kan fortsätta din icke hållbara livsstil ett tag till. Du blir inte hjälpt.

Självskattningar ska alltid göras med medvetenhet – eller inte alls. Rådgör med en terapeut om du är osäker så att du får hjälp att ta hänsyn till ditt sammanhang och din historia.

Lästips: Can we diagnose suffering without knowing a person’s history?

https://psyche.co/ideas/can-we-diagnose-suffering-without-knowing-a-persons-history

Få ut mer med ett medlemskap

Som medlem får du tillgång till fler självtester. Just nu är följande tillgängliga för medlemmar och klienter: BAI skattning av ångest, PSS-14 Stress, Jim Hornes Sömnprofil, Mentabees Sötsug över tid, MADRS Nedstämdhet, GAD-7 Ångest, PHQ-9 Nedstämdhet, KEDS Utmattning, Mini-Spin Social fobi, MAAS mindfulness. Vi digitaliserar fler tester vartefter behov och möjlighet finns.

Medlemskapet är på livstid!

Click to access the login or register cheese

Hej 👋🏼

Fråga om vad du vill eller ge feedback. Vill du bli uppringd, skriv namn och nummer. Vi svarar vanligen inom nån timme mellan 8 och 17 vardagar.

Subscribe
Samtycke*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.