Woman with anxiety sitting by her desk

Är du orolig för att din ångest hindrar dig från att leva livet fullt ut kan det här testet hjälpa dig få klarhet i det. Rätt utfört visar det din ångestnivå som en poäng och hur mycket eller lite ångesten påverkar ditt liv. 

Testet har namnet Beck Anxiety Inventory (BAI) och används av psykoterapeuter, psykologer och psykiatriker i offentlig vård och privata kliniker världen över. Det har funnits med länge och anses som ett pålitligt test. Trots det finns brister som du bör vara medveten om.

Förutom fallgroparna som nämns på testernas huvudsida, utesluter BAI vissa fysiska symtom som kan uppstå av ångest. Att symtomen uteslutits beror på att liknande symtom kan orsakas av infektioner, sjukdom och vissa kroniska medicinska tillstånd. Denna brist är främsta anledningen till att BAI aldrig ensamt används för att ställa diagnos. Testet är också bara anpassat för personer som identifierar sig som CIS.

Källa: Beck Anxiety Inventory

Registrera dig för en användarpanel så att du kan följa dina resultat över tid, få en kurs gratis mm.

Skatta din ångestnivå

Testet kan göras en gång i veckan.

BAI är tidsbegränsat

Testet visas igen en vecka efter att du senast gjorde det