Skattning av ångest (BAI)

Kvinna med ångest sitter vid ett skrivbord
I vilken grad har du besvärats under den senaste veckan inklusive idag

Självskattning av ångest och oro

Är du orolig för att din ångest hindrar dig från att leva fullt ut, kan det här testet hjälpa dig genom att visa hur mycket eller lite den påverkar ditt liv.

BAI (Beck Anxiety Inventory) är en ångestskala som används av psykoterapeuter, psykologer och psykiatriker i både offentlig vård och privata kliniker världen över. Det har funnits med länge och anses som ett pålitligt test, men har en del brister som du bör vara medveten om. Förutom fallgroparna som nämns på testernas katalogsida, utesluter BAI vissa fysiska symtom som kan uppstå av ångest. Att symtomen uteslutits beror på att liknande symtom kan orsakas av infektioner, sjukdom och vissa kroniska medicinska tillstånd. Denna brist är den främsta anledningen till att BAI inte ensamt används för att ställa diagnos. Testet är också bara anpassat för cis-personer.

BAI kan upprepas med en veckas mellanrum.

För det här testet måste du vara medlem

Eller logga in

Källa: Beck Anxiety Inventory

Click to access the login or register cheese