Skattning av ångest (BAI)

<em>I vilken grad har du besvärats under den senaste veckan inklusive idag<em>

Självtest för skattning av ångest

Har du oro för att ångest hindrar dig från att leva fullt ut, kan detta test mot ångest och oro hjälpa dig genom att visa hur mycket eller lite du är påverkad.

BAI (Beck Anxiety Inventory) är en ångestskala som används i både offentlig vård och privata kliniker av psykoterapeuter, psykologer och psykiatriker världen över.

BAI är ett pålitligt test men har brister. Förutom de fallgropar som nämnts på testernas katalogsida, tar skalan ingen hänsyn till att flera fysiska symtom på ångest inte tas med. Att de utesluts beror på att liknande symtom kan orsakas av infektioner, sjukdom eller kroniska medicinska tillstånd.

Att det är en brist att utesluta flera symptom säger sig självt. Det också den främsta anledningen till att BAI inte ensamt används för att ställa diagnos.

Visar resultatet att ångesten är ett hinder i ditt liv bör du kontakta en terapeut för att hjälpa dig minska ångesten. Du kan hitta en terapeut via formuläret högst upp på startsidan.

Testet kan upprepas med en veckas mellanrum.

För det här testet måste du vara medlem

Eller logga in

Källa: Beck Anxiety Inventory

Click to access the login or register cheese