Förändring i nedstämdhet över tid (MADR-S)

MADR-S test ger en uppfattning om förändringar i nedstämdhet och är särskilt användbart när du påbörjar en behandling mot depression och tiden därefter. Det ger också en indikation på hur allvarlig nedstämdheten är. Testet frågar om din känslomässiga upplevelse av hur du mår, snarare än fysiska symptom.

Kom överens med din terapeut om hur ofta du utför testet. Även tolkning bör göras i samråd med din terapeut. MADR-S är inte avsett för att ställa diagnos, använd istället PHQ-9.

MADR-S testet kan upprepas som oftast var fjärde dag. Poängen sparas i din användarpanel.

Registera dig för en användarpanel där du kan följa dina testresultat över tid. Även kursen Känslor Classic ingår och du slipper paywallen på artiklarna. Endast 250 Kr för 2 år.

Registrera dig nu

Skattning MADRS

De senaste tre dagarna:

Step 1 of 11

Hidden
Testet har nio frågor. Markera det svarsalternativ som stämmer bäst med hur du mått de senaste tre dagarna. Tänk inte för länge, försök arbeta snabbt.
MADRS skala för grad av depression
0 – 8 Inga symtom på depression
9 – 17 Tecken på mild depression
18 – 34 Tecken på måttlig depression
35 – 60 Tecken på svår depression

Not: Frågor skattade med e, f eller g talar för en märkbar påverkan på det dagliga livet.
Hidden
Hidden

Källor
• Montgomery SA, Åsberg M. A new depression scale designed to be sensitive to change. Br J Psychiatry. 1979; 134:382-389, länk: PubMed
• Handbook of psychiatric measures. Washington, DC, APA, 2000, pp 531–33, länk: amazon.se
• Michael P. Hengartner , Janus C. Jakobsen m.fl, Efficacy of new-generation antidepressants assessed with the Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, the gold standard clinician rating scale: A meta-analysis of randomised placebo-controlled trials, PLOS ONE, 20200226, länk: PLOS Journal.