Girl holding phone has General Anxiety disorder

Stark ångest är sällan grundad i verkligheten vilket gör det svårt att ta kontroll över den. Om ångesten ökar och rör många olika saker kan man hamna i ett tillstånd av överdriven ångest som kallas generellt ångestsyndrom – på engelska General Anxiety Disorder , förkortat GAD.

Testet frågar efter olika symtom som är vanliga hos personer med GAD, såsom rastlöshet, sömnsvårigheter och vissa kroppsliga tecken som till exempel darrningar.

Test GAD-7

GAD-7 består av sju frågor och en kontrollfråga och du får svaret direkt. Det kan utföras en gång var 10:e dag. Tolkning bör göras tillsammans med en terapeut.

Registera dig för en användarpanel där du kan följa dina testresultat över tid. Även kursen Känslor Classic ingår och du slipper paywallen på artiklarna. Endast 250 Kr för 2 år.