Har du ofta ångest? GAD-7 är ett vägledande test

Ung kvinna med GAD gör test för ångest

Testet är en vägledande självskattning för personer med en ångest för många olika saker, som kan beskrivas som Generaliserat ångestsyndrom (GAD).

GAD är när man känner en överdriven oro eller ångest för många olika saker som hänt eller kan hända. Ångesten är irrationell och inte grundad i verkligheten. Det gör den svår att kontrollera och därför anpassar man ofta vardagen till ångesten. Vanliga källor för oro hos personer med GAD är livets viktiga saker såsom hälsa, sjukdom, ekonomi, olyckshändelser, familj, relationer och arbetsuppgifter.

Symtom på GAD är överdriven oro, rastlöshet, sömnsvårigheter, utmattning, irritation, svettningar och darrningar i kroppen.

Testet kan utföras var 10:e dag och bör göras i samråd med en terapeut för att hitta åtgärdsområden eller utvärdera åtgärder under pågående behandling.